Andy

Trzecia w kolejności 13:30
(zarezerwowana)

Waga urodzeniowa 380g /416/503/560/644/739/805/882/962/1002 – 22.11.2015 – 4600 g