Alex

Alex – był pierwszy 10:30
(zarezerwowany)

Waga urodzeniowa 340g/365/434/508/613/694/790/874/981/1010 – 22.11.2015 – 5500 g